1. Dostawy odbywają się wyłącznie na terenie Polski.

2. Kupujący posiada prawo wyboru sposobu dostawy:

 • przesyłka priorytetowa Poczta Polska (przy wpłacie na konto): 16 zł
 • przesyłka priorytetowa Poczta Polska (za pobraniem): 18 zł
 • przesyłka kurierska UPS (przy wpłacie na konto): zależy od wymiarów paczki, standardowa paczka naszych produktów o wymiarach 40x40x25 kosztuje: 18 zł
 • przesyłka kurierska UPS (za pobraniem): zależy od wymiarów paczki, standardowa paczka naszych produktów o wymiarach 40x40x25 kosztuje: 20 zł
 • odbiór osobisty z siedziby firmy Profimed Sp. z o.o. ul. Na Uboczu 28B lok. UB7, 02-791 Warszawa w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku. Odbiór osobisty towaru proszę uzgodnić telefonicznie ze Sprzedawcą pod numerem telefonu +48 797 750 425 lub e-mailowo biuro@profimed.com
 • bezpłatna dostawa przysługuje Kupującemu przy zamówieniu na kwotę powyżej 400,00 zł.

3. Wysyłka zamówionego towaru następuje w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Za dzień złożenia zamówienia uważa się zamówienia złożone do godziny 16:00. Zamówienia złożone po godzinie 16:00 przechodzą do realizacji na następny dzień. Wyjątek stanowią zamówienia na towary o niskim współczynniku sprzedaży, gdzie termin dostawy jest ustalany z Kupującym indywidualnie.

4. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia opakowania, w którym dostarczono towar, czy nie posiada uszkodzeń. Jeśli jest uszkodzony, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić Sprzedawcy.

 

Regulamin

1. Właściciel sklepu internetowego:
Profimed Spółka z o.o., ul. Na Uboczu 28B lok. UB7, 02-791 Warszawa
KRS 0000492102, Rejestr Przedsiębiorców, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 676-24-72-019

 

Sprzedawca:
Profimed Spółka z o.o., ul. Na Uboczu 28B lok. UB7, 
Budynek B
02-791 Warszawa
Tel. +48 797 750 425
Agata Korczewska      tel. +48 797 750 423
Sylwia Grudzień        tel. +48 797 750 425
Krystyna Staniszewska        tel. +48 797 750 424

zwana w Regulaminie Sprzedawcą.

2. Zamówienia można składać:

  • poprzez sklep internetowy, korzystając z gotowych rozwiązań przygotowanych przez Sprzedawcę,
  • e-mailem biuro@profimed.com
  • telefonicznie – +48 797 750 425

3. Zamówienia przez sklep internetowy i e-mailem można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia telefonicznie można składać w godzinach pracy firmy od 8 do 16 od poniedziałku do piątku.

4. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu lub/i adresu e-mail oraz danych związanych z wysyłką (dokładny adres).

5. Kupujący posiadający skrzynkę e-mail są informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.

6. Zamówienia  można zmienić na 24 godz. przed uzgodnioną datą wysyłki.

7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

8. Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

9. W przypadku braku towaru w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

10. W przypadku gdy Kupujący jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę VAT, powinien o tym fakcie poinformować Sprzedającego z chwilą składania zamówienia i podać dane do wystawienia faktury VAT.

11. Należność za zamówiony towar Kupujący reguluje się:

  • przelewem lub kartą kredytową – bezpośrednio na nasze konto nr 56 1240 1037 1111 0010 5563 0402                                                    
  • płatnością za pobraniem - u listonosza lub kuriera,
  • gotówką przy osobistym odbiorze towaru z magazynu Sprzedawcy – ul. Na Uboczu 28B lok. UB7, 02-791 Warszawa
  • przez system płatności przelewy24.pl

Płatności kartą są realizowane przez PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

12. Przy zamówieniach o wartości 500,00 zł i więcej, koszty przesyłki pokrywa Sprzedawca czyli Profimed Sp. z o.o.

13. Oferta ważna tylko na terenie Polski. Jeśli jesteś zainteresowany wysyłką naszych produktów zagranicę – prosimy o kontakt w celu ustalenia kosztów wysyłki.

14. W razie wątpliwości prosimy o kontakt e-mailem biuro@profimed.com lub telefonicznie  +48 797 750 425 w godzinach 8–16 od poniedziałku do piątku.

15. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133, poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Kupujący/Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania i ich usunięcia.

16. Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania danych osobowych wyłącznie dla siebie. Jednocześnie nie będzie ich wykorzystywać w celach reklamowych i innych, które mogłyby naruszać prawa konsumenta.

17. Ceny przedstawione w sklepie internetowym www.tepe-original.pl/e-shop nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Handlowego. Ceny mogą ulec zmianie.

18. Wszystkie produkty sprzedawane w naszym sklepie są oryginalne, posiadają wymagane polskim prawem dopuszczenia lub atesty.

19. Wszystkie ceny i promocje dotyczą wyłącznie sklepu internetowego www.tepe-original.pl/e-shop

Reklamacje i zwroty

1. Strony mają prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży w terminie 14 dni od daty zakupu. Oświadczenie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku braku możliwości złożenia pisemnej formy oświadczenia należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

2. Wzór odstąpienia od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu.

3. Zwroty towarów przyjmowane są w przypadku, gdy nie posiadają one śladów używania oraz posiadają fabryczne opakowanie.

4. W przypadku zwrotów lub wymiany produktu, wszystkie koszty związane z dostarczeniem do siedziby Sprzedawcy pokrywa osoba dokonująca tej czynności. W wyniku zwrotu pieniędzy za towar lub jego wymiany, zostaną zwrócone również pieniądze za koszty przesyłki (zgodnie z art. 560 § 4 Kodeksu Cywilnego).

5. Reklamacja powinna zawierać nazwę produktu, datę jego zakupu, nr dokumentu zakupu oraz przyczynę reklamacji.

6. Sprzedawca zobowiązuje się do odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź nastąpi tą samą drogą, w której reklamacja została otrzymana (pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną).

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa są przetwarzane przez firmę Profimed Sp. z o.o., ul. Na Uboczu 28B lok. UB7, 02-791 Warszawa.

Cele przetwarzania danych:
Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy:
- wysłania zamówienia oraz
- pod warunkiem wyrażenia zgody przez klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez  Profimed Sp. z o.o.


Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Prawa dostępu do swoich danych:
Każdy klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
W tym celu na stronach Profimed Sp. z .o.o. w zakładce „Moje Konto” każdy klient, po dokonaniu rejestracji/logowania, może mieć wgląd do swoich danych oraz dokonać ich modyfikacji lub uaktualnienia.

 

Postanowienia końcowe

1. Składając zamówienie Kupujący akceptuje powyższy regulamin.

2. Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie internetowym rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załączniki

Załącznik nr 1

                                               …………………., dn. ………………….

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

                                                                                       Profimed Sp. z o.o.

                                                                                                           ul. Na Uboczu 28B lok. UB7

                                                                                                      02-791 Warszawa

 

 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

zawartej na odległość

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1225) odstępuję od umowy nr … zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ……………………………………………………………….) przekazem pocztowym na adres: …………………………………………….. lub przelewem bankowym na konto:………………………………………………………………………………, dane właściciela konta…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

…………………………

            podpis konsumenta